• Je wil iemand op een heel unieke manier eren en in de bloemetjes zetten, bijvoorbeeld bij een verjaardag, huwelijk of jubiluem
  • Wanneer je een geliefde verloor wil je hem of haar een allerlaatste eer bewijzen en omringen met de grootste tederheid en zorg
  • Je zoekt troost bij het afscheid en ook nog lang erna
  • Je wil je herinneringen delen om zo je eigen herinneringen levendig te houden
  • Je wil jouw band met je dierbare en hun leven eren en vieren
Wanneer een van de bovenstaande uitspraken van jezelf zou kunnen komen, dan zal kasàlà je zeker kunnen inspireren.

Wat is een kasàlà nu eigenlijk?

Een kasàlà is een kort levensverhaal in de vorm van een lofdicht, lof voor jezelf en lof voor een ander. Het is de poëtische kunst van het vieren van wie je echt bent of wie de ander is of was.

Een kasàlà laat je contact maken met de kern van de mens om vandaaruit verbinding te maken met de anderen en de wereld rondom. Het uitspreken én het horen van een kasàlà werkt zeer helend, troostend en verbindend.

In Afrika - waar kasàlà zijn wortels heeft - zegt men "Ik ben omdat wij zijn".